dilluns, 16 de setembre de 2013

Una reflexió de Gemma Lluch sobre les lectures en el sistema educatiu


Gemma Lluch ha publicat en el seu bloc una entrada amb el títol de La lectura juvenil és una pasarel·la per a l’educació literària?, en què aporta diverses reflexions molt interessants sobre el paper que pot jugar o no la literatura juvenil en la formació literària dels nostres alumnes. No és un al·legat a favor ni en contra d’aquest tipus de literatura, però fa un seguit de precisions molt interessants, que no sempre es tenen es compte, i que resulten d’especial interès per al professorat de llengua i literatura. 

Gemma Lluch tanca la seua reflexió amb aquesta pregunta, per a la qual diu que no té resposta (crec que vol enganyar-nos): «Per què en comptes de “perdre el temps” a buscar passarel·les, no dediquem més esforç a veure com podem treballar la tradició literària, les obres clàssiques o els textos fundacionals de les nostres cultures?»

1 comentari: