dimarts, 20 de març de 2018

Antologia portàtil de la poesia universal (62): Ausiàs March                         68
No em pren així com al petit vailet
qui va cercant senyor qui festa el faça
tenint-lo cald en lo temps de la glaça
e fresc, d'estiu, com la calor se met,
preant molt poc la valor del senyor
e concebent desalt de sa manera,
veent molt clar que té mala carrera
de canviar son estat en major.

Jo son aquell qui en lo temps de tempesta,
quan les més gents festegen prop los focs
e pusc haver ab ells los propris jocs,
vaig sobre neu, descalç, ab nua testa,
servint senyor qui jamés fon vassall
ne el venc esment de fer mai homenatge
e en tot lleig fet hagué lo cor salvatge:
solament diu que bon guardó no em fall.

Plena de seny, lleigs desigs de mi tall:
herbes no es fan males en mon ribatge.
Sia entès com dins en mon coratge
los pensaments no em devallen avall.

Ausiàs March (1400-1459)

(Joan Ferraté, Les poesies d’Ausiàs March. Quaderns Crema)

dissabte, 17 de març de 2018

Cançó nocturna del caminant

Un dels poemes que més m’agraden de Goethe, i un dels que més m’agraden de tots els poemes que recorde, és la «Cançó nocturna del caminant», que ha estat traduïda al català per Feliu Formosa en l’Antologia de la poesia alemanya, publicada ja fa temps per 62 en la col·lecció de Les millors obres de la literatura universal. Per a mi, aquest poema no es pot separar de la música que li va posar Schubert en un dels seus lieder ni de la interpretació que en va fer Hans Hotter. 

Se’m fa difícil explicar per què m’agrada tant. Potser perquè és tan senzill i transparent i, alhora, tan suggestiu. També, per la sensació de serenitat i de conformitat que transmet la lectura d’aquest poema —tot està bé. Les passions que agiten el nostre jo inquiet ara callen i no pertorben la nostra relació amb el món. Abans de continuar endavant, us propose que el llegiu tres vegades: primer en la versió catalana de Feliu Formosa; després, intenteu seguir-lo en alemany; finalment, sentiu-lo en la veu de Hans Hotter: 

Cançó nocturna del caminant
Damunt tots els cimals
hi ha repòs,
en tots els brancams
un hàlit
a penes sentiràs;
els ocellets callen al bosc;
espera, que aviat
també reposaràs.

dimarts, 13 de març de 2018

Cent anys de l’inici d’«El quadern gris»

Ho han recordat Xavier Febrés (Demà fa cent anys de l’arrencada literària d’«El quadern gris») i Maria Nunes (100 anys del primer apunt d’El Quadern Gris de Josep Pla). Diversos lectors que estimen l’obra de Josep Pla també se n’han fet ressò en les xarxes socials. El passat 8 de març es van complir cent anys de l’arrencada cronològica d’El quadern gris. Publicat el 1966, la primera entrada del dietari està datada el 8 de març de 1918, i s’inicia amb una frase que Febrés compara a altres començaments cèlebres de la literatura universal: «Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat». Encara que no té massa importància, la pregunta es fa inevitable: Pla va escriure realment la primera entrada del seu dietari en la data que indica? O la va escriure molt anys després, atribuint-li fictíciament aquella data? O sí que la va escriure, però la va revisar en profunditat? 

Important o no, com que la curiositat té els seus drets, agafe l’edició facsímil d’El primer quadern gris. Dietaris 1918-1919, les llibretes d’anotacions de joventut, que va editar Xavier Pla el 2004, i llegesc el primer apunt: «13 d’octubre de 1918. Almenys ara, a Catalunya, hi ha unanimitat: tots tenim la grippe». Aquesta frase, aquesta cèl·lula germinal, es va transformar en el text de dues pàgines que podem llegir avui. A més, Pla va modificar la cronologia, passant del 13 d’octubre al 8 de març, per fer-ne coincidir l’inici amb la data del dia en què complia vint-i-un anys. 

Com han demostrat Xavier Pla i Lluís Bonada, entre altres estudiosos, El quadern gris de Pla no reprodueix, com l’autor pretén fer creure, el seu dietari de joventut dels anys 1918 i 1919. És el Pla adult i escriptor consolidat que revisa i, sobretot, recrea el seu dietari de joventut, incorporant-hi molts altres textos apareguts prèviament. La majoria de les pàgines de Coses vistes (1925), el primer llibre que va publicar Pla, es van incloure en El quadern gris amb molt poques modificacions. Gabriel Ferrater va ser un dels primers a detectar aquesta maniobra literària. En una de les conferències que va fer a la Universitat de Barcelona, assenyalava que «El quadern gris és un llibre molt curiós perquè es presenta com el diari dels 21-22 anys, però a aquesta edat no s’escriuen 800 pàgines bones. El diari és on una persona jove hi posa les seves bajanades». 


Xavier Pla, en el pròleg a l’edició facsímil d’aquell dietari de joventut, conclou que El quadern gris és en realitat la síntesi cronològica i temàtica de tota l’obra que Josep Pla havia publicat des dels anys vint. Es tracta d’un dietari reconstituït, fictici. En l’excel·lent assaig que Lluís Bonada va dedicar a la primera entrada d’El quadern gris (L’inici d’«El quadern gris» de Pla, dins Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, a cura de Narcís Garolera, Curial, 1985, vol. IV, pp. 150-164), hi remarcava que per a Pla «el dietari és un gènere literari, és a dir, una convenció, una “forma” per a presentar els seus textos». Una forma que «li permet una gran llibertat en l’ús combinat de gèneres diferents: el diari personal, la descripció, la narració, el diàleg, les reflexions personals —morals o literàries—, el consell al lector, el retrat i l’anàlisi, omplícita o declarada, dels costums de la gent i dels pobles». 

Les commemoracions, com a mínim les literàries, són útils perquè obliguen a recordar. Convé fer-ho, encara que ens repetim. Com va advertir el doctor Johnson, «that what is obvious is not always known, and what is known is not always present». Des de la serp blanca vull afegir-me a aquest aniversari literari reproduint la primera entrada d’El quadern gris i uns fragments del comentari que en va fer Lluís Bonada, que he completat amb un text d’un altre assaig seu: «El quadern gris», de Josep Pla (Empúries, 1985, pp. 55-57). Aquí els teniu:

dissabte, 10 de març de 2018

Antologia portàtil de la poesia universal (61): Josep Palau i FabreMÈDIUM
Ja veig totes les nits incendiades
per l’excés de claror de tantes pells
que es freguen i es refreguen obstinades
unes amb altres, darrera els cancells

de les cases més riques i agençades
o en el ventre més sòrdid dels bordells…
Jo sóc el mèdium d’aquestes besades
i duc el somni constel·lat d’anells…

Només quan la ferida del matí,
que digereix la nit en el seu si,
foragita les aus pertorbadores

dels cadàvers vivents que vetllo en mi,
començo a reposar, feixuc d’aurores,
i els dimonis em tornen les penyores.

Josep Palau i Fabre (1917-2008)

(Josep Palau i Fabre, Poemes de l’Alquimista. Proa)

dijous, 8 de març de 2018

Una nota sobre Foucault

Recupere, retocant-lo una mica, un text que vaig escriure fa temps sobre Michel Foucault. Es va publicar en la revista Lletres Valencianes, no recorde ara en quin número. Foucault (1926-1984) ha estat un dels filòsofs més importants i coneguts de la segona meitat del segle XX, i la seua obra ha suscitat, i continua fent-ho, tanta admiració com aversió. La seua influència no s’ha limitat a la filosofia, sinó que ha impregnat disciiplines tan diverses com la crítica literària, la sexualitat o la criminologia. De manera més o menys directa, aquesta influència es pot detectar en bona part del «sentit comú» del feminisme o del que es considera políticament correcte. I es fa inevitable referir-s’hi en qualsevol debat sobre allò que se sol anomenar postmodernitat.

Una de les constants que recorre l’obra de Foucault és el que es podria anomenar un escepticisme sistemàtic envers tots els universals antropològics: no hi ha, prèviament a tot coneixement, cap individualitat o consciència unificadora, ni objectes naturals o positius.El subjecte i l’objecte de qualsevol coneixement no són instàncies primigènies. Per això, per a Foucault, el treball de l’intel·lectual consisteix a efectuar un diagnòstic de les coses que són, fent-les aparèixer com coses que podrien no ser o que podrien ser d’una altra manera. No es tracta de fer una història de les idees, sinó de veure per sota d’aquestes com han pogut aparèixer determinats objectes com a objectes possibles de coneixement. Així, en la Història de la sexualitat, una de les seues obres més conegudes, Foucault va assenyalar, contra el que pensa el sentit comú, que el sexe no és una realitat natural que ha estat reprimida, sinó una idea complexa creada per la confluència en el segle XIX de tot un conjunt de pràctiques socials, investigacions, escriptures, etc., que anomena pràctiques discursives. Amb això Foucault no pretenia negar que hi ha actes físics de relació sexual o que els humans tenen un sexe biològic i òrgans sexuals, sinó que el segle XIX va trobar noves maneres d’agrupar sota una única categoria —«el sexe»— tota una sèrie de coses bastant diferents: actes que anomenem sexuals, distincions biològiques, reaccions psicològiques i, sobretot, significats socials. El «sexe», per tant, és construït per discursos relacionats amb pràctiques i institucions socials de diversa classe. El punt important que denuncia l’anàlisi de Foucault és que aquests discursos representen el sexe com si fos previ a ells. Però el sexe seria, en realitat, un producte dels discursos que intenten analitzar, descriure i regular les activitats humanes.

dilluns, 5 de març de 2018

El comentari comparat

Un dels procediments que més m’agrada utilitzar en les classes de literatura és el comentari comparat de textos. Aquest procediment o estratègia ofereix diversos avantatges: delimita clarament el que s’ha de comentar, obliga a una lectura atenta i habitua a cercar oposicions i analogies entre les obres i els autors —estils, visions de la vida, etc.—, cosa que ressalta les característiques de cada text. És una bona manera, per tant, d’ensenyar a llegir. En la meua antologia del conte modern (La serp blanca. Una antologia del conte modern), hi vaig triar sovint dos contes d’un mateix autor perquè presentaven algun paral·lelisme o contrast que en facilitava la comparació. És el cas d’El gat negre i El cor delator de Poe, dues variacions entorn d’un mateix motiu temàtic i formal, o de La joia i Les joies de Maupassant, dos contes que es poden llegir com la imatge invertida, especular, l’un de l’altre. En aquest blog he publicat algunes mostres de comentaris comparats: L’engendrament i el naixement de Jaume I: un comentari comparat, No hi havia a València dos amants com nosaltres, en què compare el poema del mateix títol d’Estellés i «Se querían» de Vicente Aleixandre, o Dos contes especulars de Maupassant. Aquest últim ha estat reproduït, retocat, en Un son profund

El comentari comparat ajuda a donar cohesió a qualsevol curs de literatura, més enllà de la línia cronològica. Es pot dur a la pràctica sempre, o gairebé. A classe, intente que els alumnes relacionen i comparen el que estan llegint amb el que han llegit en les sessions anteriors. És una manera, també, d’ensenyar a llegir com un lector habitual, per al qual la lectura és alguna cosa més que una activitat per passar l’estona o per complir amb alguna obligació o necessitat puntual. Per al lector habitual, la lectura d’un llibre porta a llegir-ne un altre. En cada lectura ressonen en la seua memòria les anteriors, de manera que es crea una mena d’ordre simultani que es refà en cada nova lectura. 

diumenge, 25 de febrer de 2018

Por

Lectura de Por, una novel·la curta de Stefan Zweig, que acaba d’editar Quaderns Crema traduïda per Joan Fontcuberta, un dels traductors més detacats de la nostra literatura. Joan Fontcuberta va morir el passat 12 de febrer. Aquesta traducció, per tant, deu haver estat l’última o una de les últimes que va enllestir al català. 

Irene Wagner du una vida acomodada i sense preocupacions amb el marit i les dues filles. Al cap de vuit anys de matrimoni comença una relació d’amagat amb un jove pianista. La por que el seu adulteri quede al descobert es converteix ben aviat en una amenaça real que convertirà la seua vida en una tortura permanent. La intensitat obsessiva amb què patirà la por, i la vergonya, davant la possibilitat que el marit ho descobresca tot, de perdre tot el que posseeix, i que en realitat necessita i estima tant, farà que comence a veure-ho tot amb uns altres ulls. La novel·la acaba abruptament, amb un final sorprenent. La gràcia d’aquest final és que resulta tan inesperat per a la protagonista com per al lector. Així i tot, per poc que hi pensem, no és convincent. Sembla que és una fatalitat dels finals amb sorpresa incorporada. 

divendres, 23 de febrer de 2018

Antologia portàtil de la poesia universal (60): Else Lasker-Schüler
Sé que haig de morir aviat,
però tots els arbres llueixen
després del bes de juliol llargament anhelat.

Es tornen pàl·lids els meus somnis—
no he creat mai una fi tan trista
en els meus llibres de versos.

Em portes una flor per saludar-me—
quan era en germen jo ja l’estimava.
Però sé que haig de morir aviat.

El meu alè plana damunt el riu de Déu—
amb suavitat poso el meu peu
sobre el camí cap a l’eterna llar.

Else Lasker Schüler (1869-1945)

(Else Lasker-Schüler, El meu piano blau. Adesiara. Traducció de Feliu Formosa.)

diumenge, 18 de febrer de 2018

I tu, això com ho saps?

De vegades, a classe, comentant algun text, en remarque alguna característica estilística, alguna relació amb un altre text, algun aspecte que no resulta evident, i els alumnes, amb l’espontaneïtat i la impertinència que els caracteritza, em diuen: «I tu, això com ho saps?» Els conteste que ho sé perquè l’hàbit de llegir i l’ofici de fer classe de literatura m’han proporcionat una certa habilitat a l’hora de comentar textos. Almenys, això vull creure. A més, també procure llegir el que han dit els crítics literaris sobre els textos que he de comentar. Queda molt bé repetir algunes de les observacions d’Erich Auerbach en Mimesi sobre Montaigne o Homer. En aquest cas, evidentment, tot el mèrit és d’Auerbach. El meu «mèrit» es redueix a haver-lo llegit. 

Els alumnes reconeixen la pertinència del que els indique, però… l’escriptor no hi pot haver pensat! Per tant, «això t’ho has inventat! L’autor no podia tenir en compte això que estàs dient!». En aquest punt els recorde que els escriptors, contra el que se sol pensar popularment, no solen escriure sota els efectes irresistibles d’una inspiració que, pràcticament, els dicta el text, sinó que corregeixen i refan contínuament. La prova la tenim en els manuscrits que s’han conservat de moltes obres literàries, plens d’esbossos, de fragments ratllats i descartats… Naturalment, l’ofici fa que molts procediments s’automatitzen. Però res més. Contra el que sol pensar el lector ingenu, l’escriptura és una activitat deliberada, conscient.

diumenge, 11 de febrer de 2018

Corregint les proves d’impremta de «L’estupor» i de «La literatura recordada»


Deveu haver observat que des de fa unes dues setmanes aquest blog està una mica abandonat. És cert. Tinc unes quantes entrades una mica embastades, però no trobe temps per enllestir-les. I és que ara mateix no em puc girar de feina. Estic corregint, al mateix temps, les proves d’impremta de L’estupor, el llibre del meu pare que publicarà Afers, i La literatura recordada. 101 contrapunts de lectures, que m’editarà Viena Edicions. A més de la correcció de les proves d’impremta, he d’acabar de redactar una nota preliminar per a L’estupor i he d’elaborar l’índex de noms per a La literatura recordada. El llibre del meu pare també portarà un índex onomàstic, però el farem més endavant, a partir del pdf definitiu. Tots dos apareixeran publicats al mateix temps: al març. Per tant, amb el vostre permís, vaig a continuar amb la correcció de les galerades.
dilluns, 5 de febrer de 2018

Antologia portàtil de la poesia universal (59): CelanFUGA DE MORT
Negra llet de l'alba la bevem a la tarda
la bevem al migdia i al matí la bevem a la nit
bevem i bevem
obrim una tomba en els aires no s'hi jeu estret
A la casa viu un home que juga amb les serps que escriu
que escriu en fosquejar vers Alemanya
el teu cabell daurat Margarete
ho escriu i surt davant la casa i brillen les estrelles
d'un xiulet fa venir els seus mastins
d'un xiulet fa sortir els seus jueus fa cavar una tomba a la terra
ens mana toqueu per a la dansa.

Negra llet de l'alba et bevem a la nit
et bevem al matí i al migdia et bevem a la tarda
et bevem i bevem
A la casa viu un home que juga amb les serps que escriu
que escriu en fosquejar vers Alemanya
el teu cabell daurat Margarete
el teu cabell cendrós Sulamith
obrim una tomba en els aires no s'hi jeu estret

crida caveu més endins en la terra vosaltres i vosaltres canteu i toqueu
agafa el ferro del cinyell el branda té els ulls blaus
ensorreu més endins les pales vosaltre
i vosaltres continueu tocant per a la dansa

Negra llet de l'alba et bevem a la nit
et bevem al matí i al migdia et bevem a la tarda
et bevem i bevem
A la casa viu un home el teu cabell daurat Margarete
el teu cabell cendrós Sulamith juga amb les serps

Crida toqueu més dolça la mort la mort és un mestre d'Alemanya
crida feu sonar més greus els violins aleshores pujareu com fum enlaire
aleshores tindreu una tomba en els núvols no s'hi jeu estret.

Negra llet de l'alba et bevem a la nit
et bevem al migdia la mort és un mestre d'Alemanya
et bevem a la tarda i al matí et bevem i bevem
la mort és un mestre d'Alemanya el seu ull és blau
t'encerta amb bala de plom t'encerta de ple
a la casa viu un home el teu cabell daurat Margarete
contra nosaltres atia els seus mastins ens regala una tomba a l'aire
juga amb les serps i somia la mort és un mestre d'Alemanya

el teu cabell daurat Margarete
el teu cabell cendrós Sulamith

Paul Celan (1920-1970)

(Feliu Formosa i Artur Quintana, A la paret, escrit amb guix. Poesia alemanya de combat, Aymà.)

divendres, 26 de gener de 2018

Antologia portàtil de la poesia universal (58): Bob Dylan


LA NOIA DEL PAÍS DEL NORD
Si viatges pel bell nord glaçat
On el vent bat el cel fronterer
Dóna´m records a una noia d´allà
Fa temps jo l´havia estimada

Si hi ets quan hi ha tempestes de neu
Quan el riu gela i l´estiu se´n va
Mira´m si té un jersei prou calent
Que l´abrigui dels crits que fa el vent

Mira´m si els seus cabells són tan llargs
Si fan rius juganers sobre els pits
Mira´m si els seus cabells són tan llargs
Si els duu com sempre els he recordat

No sé si encara em guarda un record
Jo per ella he pregat molt sovint
Tant de nit en la meva foscor
Com de dia en la meva claror

Bé, si viatges pel bell nord glaçat
On el vent bat el cel fronterer
Dóna´m records a una noia d´allà
Fa temps que l´havia estimada

Bob Dylan (1941-)

(Jordi Batiste i Gerard Quintana, Els miralls de Dylan)


GIRL FROM THE NORTH COUNTRY
Well, if you’re travelin’ in the north country fair
Where the winds hit heavy on the borderline
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Well, if you go when the snowflakes storm
When the rivers freeze and summer ends
Please see if she’s wearing a coat so warm
To keep her from the howlin’ wind

Please see for me if her hair hangs long,
If it rolls and flows all down her breast.
Please see for me if her hair hangs long,
That’s the way I remember her best.

I’m a-wonderin’ if she remembers me at all
Many times I’ve often prayed
In the darkness of my night
In the brightness of my day

So if you’re travelin’ in the north country fair
Where the winds hit heavy on the borderline
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

dissabte, 20 de gener de 2018

Unes notes de Pla sobre la intel·ligència i la memòria

En una de les notes de Fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses, Pla escriu que «potser el que permet dir que un home és intel·ligent és la seva desconfiança. S’ha de desconfiar d’un mateix, dels altres (homes i dones), de tot plegat. No us deixeu mai enlluernar per les frases brillants. Ara, la desconfiança no s’ha de demostrar mai; és una posició particular i reservada». Tractant-se de Pla, és inevitable relacionar aquestes paraules amb un dels motius més repetits de la seua obra: la necessitat de conservar el sentit del ridícul. En el pla estrictament literari, la desconfiança representava per a Pla una actitud higiènica inexcusable davant el perill de caure de quatre potes en la pedanteria, en el verbalisme, en el dolorisme, en la vaguetat… 

Cal desconfiar també, diu, de nosaltres mateixos. Recorde ara aquell aforisme de Fuster: «no et refies de la teua consciència. Tendirà a donar-te la raó». L’observació, però, s’hauria de matisar una mica. Gairebé sempre, la consciència només enganya a qui vol enganyar-se o a qui es deixa enganyar. Si més no, a partir d’una certa edat. Un altre aspecte d’aquesta qüestió és que, sovint, l’engany o l’error no procedeix tant de la consciència com dels nostres records, sobretot dels records de les nostres experiències personals. I no sols perquè siguen falsos o inexactes, sinó perquè poden ser injustos. De vegades, recordem fets de la nostra vida amb recança, o amb vergonya. Ens lamentem d’haver fet allò o, més habitualment, de no haver-ho fet, però oblidem que en aquell moment no podríem haver actuat, segurament, d’una altra manera. Tots som molt lúcids a posteriori. Relació entre la consciència i el record. No què sé de mi, sinó, més modestament, què recorde de mi. 

dimarts, 16 de gener de 2018

Antologia portàtil de la poesia universal (57): LeopardiL’INFINIT
Sempre he estimat aquest turó desert
i aquesta barda que de tanta part
de l’últim horitzó l’esguard em priva.
Però, assegut i contemplant, immensos
espais més enllà d’ella i sobrehumans
silencis i una quietud fondíssima
jo al pensament fingeixo. I, per molt poc,
el cor no se m’esglaia. I, com que el vent
sento mormolejar entre les bardisses,
el silenci infinit a aquesta veu
vaig comparant: i l’etern em revé,
i les èpoques mortes, i la d’ara
vivent, i el so que fa. Així en aquesta
immensitat se’m nega el pensament:
i naufragar m’és dolç en aquest mar.

Giacomo Leopardi (1798-1837)

(Giacomo Leopardi, Cants. Labutxaca. Traducció de Narcís Comadira)

diumenge, 14 de gener de 2018

Una nota sobre uns assaigs de Fishman

Regirant papers, recupere una nota que vaig escriure, ja fa temps, sobre Llengua i identitat, una selecció d’estudis de Joshua A. Fishman (1926-2015) publicada per Edicions Bromera. Considerat un dels fundadors de la sociolingüística, la seua influència es va fer notar de seguida al nostre país via Aracil. L’edició de Llengua i identitat va estar a cura de Xabier Erize, que, de comú acord amb l’autor, va seleccionar una sèrie d’estudis que ofereixen una panoràmica representativa dels principals temes que va tractar al llarg de la seua amplíssima bibliografia, com ara l’intent de delimitar els factors que provoquen el manteniment o el desplaçament d’una llengua, la relació entre llengua i identitat, el futur de les llengües més petites en un món cada vegada més internacionalitzat, així com les possibilitats i el sentit del manteniment de la identitat dels pobles davant l’impuls de la modernització i la globalització. 

Fishman s’enfronta constantment en els seus escrits a una mena de sentit comú que apareix sovint en la literatura acadèmica sobre moviments socials i que es retroba amb poques diferències en les columnes d’opinió de molts mitjans de comunicació. Aquest sentit comú caracteritza, d’una manera displicent i irritada alhora, els moviments de normalització lingüística com a anacrònics i irracionals, responsables de conflictes civils i, fins i tot, de la disminució del producte nacional brut. En un dels estudis d’aquest volum Fishman examina les principals variables que intervenen en els conflictes arreu del món i demostra que, quan la diversitat lingüística es confronta amb tots els altres possibles elements de predicció del conflicte civil, és eclipsada per aquests completament. D’altra banda, destaca les conseqüències positives que es desprenen de la diversitat lingüística: «sempre m’ha semblat —escriu— que l’heterogeneïtat lingüística era un gran regal i un recurs potencialment molt valuós per a la vida nacional i internacional, que ofereix recompenses educatives, econòmiques, diplomàtiques i culturals per a aquells països que cultiven aquest recurs adoptant una política positiva envers ella».