dimarts, 13 de març de 2012

Olimpíada de Valencià

Des de la serp blanca voldria contribuir a difondre una iniciativa tan meritòria com interessant. Es tracta de l’Olimpíada de Valencià, dedicada a l’estímul de la llengua i, sobretot, de de la literatura catalana. 

L’Olimpíada està basada en un examen sobre la matèria de l’assignatura de valencià de primer i segon de batxillerat. La prova se centra en tres apartats: literatura (80 ítems), variació lingüística (8 ítems) i gramàtica (12 ítems). L’examen té dues parts: la primera consta de 100 preguntes tipus test i d’una bateria de textos extrets d’una Antologia de referència. La segona, d’una sèrie de qüestions sobre un fragment extret d’aquesta antologia o d’una lectura alternativa, que per a aquesta edició és Terra baixa d’Àngel Guimerà. 

L’objectiu d’aquesta Olimpíada, com assenyalen els seus organitzadors —professors i professores d’institut i d’universitat, gent que no para, en el bon sentit de la paraula— és doble: d’una banda, estimular i fomentar l’estudi de la llengua i la literatura catalanes entre l’alumnat de batxillerat; de l’altra, crear lectores i lectors de la literatura catalana i potenciar la creació literària de l’alumnat. 

Aquesta iniciativa, que vol premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica, representa una voluntat decidida de rectificar una actitud que està molt estesa: pensar que l’única ciència que val la pena és la ciència infusa i que, en definitiva, tot consisteix a contemplar l’espectacle, preferentment amb les mans a la butxaca. 

L’examen tindrà lloc el 21 d’abril de 2012 (dissabte), a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de València, a les 10.00 hores, Aules 201 - 202 - 203 i 204. La inscripció es pot fer fins al 30 de març. 

En aquest enllaç trobareu tota la informació necessària sobre les característiques de la prova i també la fitxa d’inscripció: http://www.uv.es/incorp/cooperacio/indexsp.html

1 comentari: