dimarts, 27 d’agost de 2013

Un llibre de Gemma Lluch en tres temps

Gemma Lluch, professora del departament de filologia catalana de la Universitat de València, ha desenvolupat una llarga trajectòria d’investigació centrada en l’anàlisi de projectes de promoció de la lectura, especialment els adreçats a infants i adolescents. Aquesta activitat s’ha traduït en la publicació de nombrosos estudis i llibres, en la participació en congressos dins i fora de les nostres fronteres, i en la docència de l’assignatura Cultura i literatura per a infants i joves en català del grau de filologia catalana i dels màsters oficials d’Assessorament lingüístic i cultura literària i Lectura i comprensió de textos.

Ara acaba de publicar La lectura en català per a infants i adolescents. Història, investigació i polítiques dins de la «Biblioteca Sanchis Guarner» que coediten l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Aquest llibre representa en bona mesura un balanç del seu treball d’investigació, que ha estat sempre lligat al compromís de formar nous lectors .

Què és el que defineix la literatura infantil i juvenil? Quina evolució ha experimentat aquest concepte? Com es pot aconseguir que els més joves s’interessen per la lectura? Quins llibres els poden enganxar més? En què consisteix una política cultural de foment de la lectura? Què es pot fer al respecte des d’un centre educatiu? Quines oportunitats ofereixen les noves tecnologies?

Totes aquestes qüestions, juntament amb moltes altres, les planteja i les tracta Gemma Lluch en el seu llibre. Les tres parts en què està estructurat, encara que es poden llegir independentment, estableixen de fet un diàleg entre si. La primera part, que ocupa una mica més de la meitat del volum, és una història de la lectura per a infants i adolescents em català al llarg del segle XX. En paraules de l’autora, és «una revisió de la història de la lectura en el context polític, cultural i sociolingüístic de l’àmbit català: l’educació, els llibres, la literatura infantil, els autors i editors, els il·lustradors i sobretot els lectors infantils són els temes que estan presents en cada període analitzat».

Abans de centrar-se en aquesta revisió històrica de la lectura en català, Gemma Lluch dedica uns capítols inicials molt aclaridors i suggestius sobre el procés de formació a Europa d’una literatura adreçada específicament als infants, que abans no existia. En les pàgines sobre la lectura en català, presta una atenció especial als autors catalans que en la primera meitat del XX es van convertir en clàssics de la literatura juvenil, com ara Carles Riba, Josep M. Folch i Torres i Lola Anglada. L’últim capítol està centrat en la lectura en català al País Valencià. Hi destaca el punt d’inflexió que va representar, el 1983, la promulgació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. L’autora considera fonamental aquesta revisió històrica, perquè proporciona uns elements de contrast a l’hora d’analitzar les pràctiques lectores actuals i, al mateix temps, pot suggerir projectes d’actuació de cara al futur. 

La segona part del llibre, La investigació de la lectura, tracta les pràctiques de lectura que una escola, un barri, un municipi o un estat poden posar en marxa. Gemma Lluch estudia els sectors que hi intervenen, les dades que se’n poden extreure i els indicadors per avaluar-les, i du a terme una anàlisi exhaustiva d’una experiència de lectura global duta a terme en petit municipi proper a Barcelona.

Finalment, la tercera part, Les polítiques de lectura, enllaça amb els resultats de la investigació que es proposen en la segona, els quals «tenen un objectiu primordial: el disseny de noves accions de promoció de la lectura i la millora de les que funcionen». Així, es descriu un protocol per dissenyar un pla lector al centre educatiu, «en la petita societat que representa un centre escolar on el protagonisme el prenen els estudiants, els docents i les famílies». El llibre es tanca amb una proposta molt ambiciosa: unes línies polítiques per fer del País Valencià una comunitat lectora. Gemma Lluch es val de l’experiència adquirida en plans semblants d’altres països, en què ella ha participat.

Aquest triple enfocament —passat, present i futur— de la lectura per a infants i adolescents, converteix la lectura d’aquest llibre en un cal·lidoscopi que ofereix una mina de referències i de suggeriments per promoure la lectura entre els més joves. 

Els professors faran bé de complementar aquest llibre amb un altre que Gemma Lluch va publicar l’any passat: La lectura al Centre.

1 comentari:

  1. Molt bona investigadora de la literatura infantil i juvenil així com promotora i professora de l'ADEIT i de la UV.

    ResponElimina